W Zakładzie Urządzeń i Układów Automatyki prowadzone są badania z wykorzystaniem szeregu unikalnych autorskich instalacji badawczych. W niniejszej części witryny dostępne są opisy tych instalacji (wyłącznie w języku angielskim).