Kontakt
pokój:    341
tel:    +48 (32) 237 2321
fax:    +48 (32) 237 2127
e-mail:    Kontakt
Jacek.Czeczot [na] polsl.pl
konsultacje    


Nota biograficzna    

Od 2015: adiunkt w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.

2010 - 2015: profesor nadzwyczajny w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.

8.04.2008: uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Monografia habilitacyjna: Podstawy teoretyczne i zastosowanie metodologii sterowania B-BAC. Recenzenci: Prof. Wojciech Grega, Prof. Krzysztof Janiszowski, Prof. Krzysztof Latawiec, Prof. Antoni Niederliński.

1998 - 2010: adiunkt w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.

9.12.1997: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Rozprawa doktorska: Ocena przydatności wskaźnika pochłaniania substratu dla monitorowania i sterowania procesami biologicznego oczyszczania wody. Promotor: Prof. Mieczysław Metzger. Recenzenci: Prof. Jakub Gutenbaum, Prof. Antoni Niederliński.

1994 - 1997: asystent w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.

1989 - 1994: studia na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej na kierunku Elektronika, ze specjalnością Komputerowe Systemy Sterowania. Praca magisterska: Modelowanie, symulacja i sterowanie reaktorem biologicznym o parametrach rozłożonych. Promotor: Prof. Mieczysław Metzger.

 

Doktoranci
Przewody doktorskie w toku:
1. Rafał Czubasiewicz - student studiów stacjonarnych, otwarcie przewodu: 25.05.2011, temat rozprawy: Modelowanie i zaawansowane algorytmy sterowania procesami dystrybucji i wymiany ciepła.
2. Michał Frątczak - student studiów stacjonarnych, otwarcie przewodu: 30.09.2014, temat rozprawy: Modelowanie i sterowanie płytowymi wymiennikami ciepła.
3. Paweł Nowak - student studiów stacjonarnych, otwarcie przewodu: 23.06.2015, temat rozprawy: Analiza własności regulacyjnych algorytmu sterowania ADRC dla zastosowań w automatyce procesowej.

Opieka naukowa nad doktorantami:
1. Tomasz Strzępek - student studiów niestacjonarnych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, tematyka badań: Modelowanie i zaawansowane metody sterowania procesem fermentacji.
2. Tadeusz Hoczek - student studiów niestacjonarnych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka, tematyka badań: Inteligentny system diagnostyczny dla układów sterowania procesowego.

Zainteresowania naukowe:
1. Modelowanie i symulacja procesów technologicznych dla potrzeb syntezy układów sterowania
2. Praktyczne aspekty syntezy i implementacji zaawansowanych algorytmów sterowania z uwzględnieniem energooszczędności i efektywności sterowanych procesów
3. Sterowanie procesami wymiany masy i energii
4. Implementacja algorytmów sterowania w środowisku agentowym

Wyróżnienia i nagrody:
1. Laureat Konkursu Stypendialnego dla Młodych Pracowników Nauki w roku 1996, organizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej.
2. Indywidualna Nagroda Rektora Politechniki Śląskiej III stopnia za rok 2008, za osiągnięcia naukowe.
3. Wielokrotny laureat Zespołowej Nagrody Rektora Politechniki Śląskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe.

Publikacje    

Publikacje w czasopismach:

Fratczak M., Nowak P., Czeczot J., Metzger M. (2016). Simplified dynamical input–output modeling of plate heat exchangers - case study. Applied Thermal Engineering, vol. 98, pp. 880-893. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2016.01.004

Shakouri P., Czeczot J., Ordys A. (2015). Simulation Validation of Three Nonlinear Model-Based Controllers in the Adaptive Cruise Control System. Journal of Intelligent and Robotic Systems, vol. 80(2), pp. 207-229. DOI: 10.1007/s10846-014-0128-4

Klopot T., Laszczyk P., Stebel K., Czeczot J. (2014). Flexible function block implementation of the balance-based adaptive controller as the potential alternative for PID-based industrial applications. Trans. of the Institute of Measurement and Control, vol. 36(8), pp. 1098-1113. DOI: 10.1177/0142331214534723

Czeczot J., Laszczyk P. (2014). Application of the simple additive modeling of the first principle model inaccuracies for the offset–free process control. Control and Cybernetics, vol. 43(2), pp. 261-278.

Stebel K., Czeczot J., Laszczyk P. (2014). General tuning procedure for the nonlinear balance-based adaptive controller. International Journal of Control, vol. 87(1), pp. 76-89. DOI: 10.1080/00207179.2013.822103

Stebel K., Czeczot J., Metzger M. (2013). Improving efficiency of pH control by balance-based adaptive control application. Archives of Control Sciences, vol 23(1), pp. 19-40.

Klopot T., Czeczot J., Klopot W. (2012). Uniwersalny blok funkcyjny dla zaawansowanego algorytmu regulacji B-BAC” Maszyny Technologie Materiały – Technika Zagraniczna 5/2012 –Sigma Not, ISSN 0137 3730.

Czeczot J., Laszczyk P., Metzger M. (2010). Local Balance-Based Adaptive Control in the Heat Distribution System – Practical Validation. Applied Thermal Engineering, vol. 30(8-9), pp. 879-891. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2009.12.021

Czeczot J. (2008). Modelling for the effective control of the electric flow heaters – Simulation validation. Simulation Modelling Practice and Theory, vol. 16, pp. 429-444. DOI: 10.1016/j.simpat.2008.01.005

Czeczot J. (2007). On possibilities of the practical implementation of balance-based adaptive control methodology. Control & Cybernetics, vol. 36(4), pp. 967-984.

Czeczot J. (2006). Balance-Based Adaptive Control of a Neutralisation Process. International Journal of Control, vol. 79(12), pp. 1581-1600. DOI: 10.1080/00207170600865358

Czeczot J. (2006). Balance-Based Adaptive Control Methodology and its Application to the Non-isothermal CSTR. Chemical Eng. and Processing, vol. 45(5), pp. 359-371. DOI: 10.1016/j.cep.2005.10.002

Czeczot J., Metzger M., Babary J.P., Nihtila M. (2001). Monitoring and control of a class of distributed parameter bioreactors with application of the substrate consumption rate. Archives of Control Sciences, vol. 11(1-2), pp. 5-22.

Czeczot J., Metzger M., Babary J.P., Nihtila M. (2001). Application of the Substrate Consumption Rate to the Monitoring of Distributed Parameter Bioreactors. Control and Cybernetics, vol. 30(1), pp. 81-98.

Czeczot J., Metzger M., Babary J.P., Nihtila M. (2000). Filtering in adaptive control of distributed parameter bioreactors in the presence of noisy measurements. Simulation Practice and Theory, vol. 8, pp. 39-56. DOI: 10.1016/S0928-4869(00)00011-2

Czeczot J. (1999). Substrate Consumption Rate Application for Adaptive Control of Continuous bioreactor – Noisy Case Study. Archives of Control Sciences, vol. 9(3-4), pp. 33-52.

Babary J.P., Julien S., Nihtila M.T., Czeczot J., Metzger M. (1999). New boundary conditions and adaptive control of fixed-bed bioreactors. Chemical Engineering and Processing, vol. 38, pp. 35-44. DOI: 10.1016/S0255-2701(98)00070-1

Czeczot J. (1998). Substrate consumption rate application to the minimal-cost model-based adaptive control of the activated sludge process. Water Science and Technology, vol. 37(12), pp. 335-342. DOI: 10.1016/S0273-1223(98)00376-X

 

Publikacje w materiałach konferencji o zasięgu międzynarodowym:

Nowak P., Czeczot J. (2016). Robust tuning for first-order Active Disturbance Rejection Controller. Proc of 21th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2016, pp. 112-117, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2016.7575117

Nowak P., Czeczot J., Stebel K. (2015). On Potential Possibilities of Gain and Phase Margin Specifications-Oriented Robust Tuning of Balance-Based Adaptive Controller. 2015 AMERICAN CONTROL CONFERENCE (ACC). Book Series: Proceedings of the American Control Conference, 7172224, pp. 5647-5652. DOI: 10.1109/ACC.2015.7172224

Fratczak M., Nowak P., Klopot T., Czeczot J., Bysko Sz., Opilski B. (2015). Virtual commissioning for the control of the continuous industrial processes – case study. Proc of 20th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2015, pp. 1032-1037, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2015.7284021

Fratczak M., Czeczot J., Nowak P. (2014). Simulation Validation of the Model-based Control of the Plate Heat Exchanger with On-line Compensation for Modelling Inaccuracies. In Proc. of the 4th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications (SIMULTECH-2014), pp. 657-665, 2014 SCITEPRESS (Science and Technology Publications, Lda.), ISBN: 978-989-758-038-3, DOI: 10.5220/0005015006570665

Nowak P., Klopot T., Szymura M., Czeczot J., Gabrys B. (2014). Linearizing Controller for Higher-degree Nonlinear Processes with Compensation for Modeling Inaccuracies. Practical Validation and Future Developments. In Proc. of the 11th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2014), pp. 691-698, 2014 SCITEPRESS (Science and Technology Publications, Lda.), ISBN: 978-989-758-039-0, DOI: 10.5220/0005048606910698

Fratczak M., Nowak P., Czeczot J. (2014). Simplified modeling of plate heat exchangers. Proc of 19th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, pp. 578-583. DOI: 10.1109/MMAR.2014.6957418

Klopot W., Klopot T., Laszczyk P., Czeczot J., Metzger M. (2013). Practical implementation of the nonlinear control of the liquid level in the tank of irregular shape. Proc. of 6th International Conference of Intelligent Robotics and Applications ICIRA 2013, Part II, LNAI 8103, pp. 178-188.

Klopot T., Stebel K., Czeczot J., Laszczyk P. (2013). Function block practical implementation of Balance-Based Adaptive Control for pH process. 39th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society IECON 2013, Vienna, Austria, pp. 3547-3552. DOI: 10.1109/IECON.2013.6699699

Nowak P., Czeczot J. (2013). Observer-Based Cascade Control of the Heat Distribution System. Proc of 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2013, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2013.6669984

Fratczak M., Klopot T., Czeczot J., Bregulla M. (2013). Representative Vector Method for Modeling of Energy Consumption for the Assembly Line. Proc of 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2013, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2013.6669945

Stebel K., Czeczot J. (2013). Balance-Based Adaptive Control of the Second Order Systems. Proc of 18th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2013, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2013.6669970

Klopot T., Czeczot J., Klopot W. (2012). Flexible Function Block For PLC-Based Implementation of the Balance-Based Adaptive Controller. 2012 AMERICAN CONTROL CONFERENCE (ACC) Book Series: Proceedings of the American Control Conference, pp. 6467-6472. DOI: 10.1109/ACC.2012.6314767

Laszczyk P., Czeczot J. (2012). Nonminimum-Phase Process Control with Controllers Based on Simplified Modeling. IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL APPLICATIONS (CCA). Book Series: IEEE International Conference on Control Applications, pp. 1652-1657, 2012, Dubrovnik, Croatia. DOI: 10.1109/CCA.2012.6402373

Laszczyk P., Czubasiewicz R., Czeczot J. (2012). LabVIEW-based Implementation of Balance-Based Adaptive Control Technique. Proc of 17th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2012, pp. 516-521,Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2012.6347832

Shakouri P., Czeczot J., Ordys A. (2012). Adaptive Cruise Control System Using Balance-Based Adaptive Control Technique. Proc of 17th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2012, pp. 510-515, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2012.6347866

Laszczyk P., Czeczot J., Czubasiewicz R., Stebel K. (2012). Practical Verification of the Control Strategies for the Counter-Current Heat Exchanger. Proc of 17th International Conference on Methods and Models in Automation & Robotics MMAR 2012, pp. 96-101, Międzyzdroje, Poland. DOI: 10.1109/MMAR.2012.6347904

Czeczot J. (2009). Properties of the nonstationary balance-based modelling. Proc. of 6th International Vienna Conference on Mathematical Modelling, MATHMOD 09, Vienna.

Monografie:
Czeczot J. (2007). Podstawy teoretyczne i zastosowanie metodologii sterowania B-BAC. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Monografia habilitacyjna. Gliwice, 2007.

Prace projektowe:
kierowanie projektami
„Strojenie, implementacja i praktyczna weryfikacja algorytmu sterowania B-BAC z uwzględnieniem aspektów intensyfikacji i efektywności sterowanych procesów” – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N514 146438, (lata 2010 – 2012), kierownik projektu.

Uczestnictwo w projektach:
„Synteza i praktyczna weryfikacja algorytmów regulacji procesów nieliniowych z wykorzystaniem modeli fenomenologicznych” – projekt KBN nr 4 T11A 001 16 (lata 1999-2001); jeden z głównych wykonawców.
„Praktyczna realizacja zaawansowanych algorytmów sterowania w rozproszonych systemach sterowania procesami rzeczywistymi” – projekt KBN nr 4 T11A 019 24 (lata 2003-2006); jeden z głównych wykonawców.
"Analiza modeli matematycznych umożliwiających sterowanie procesem wymiany ciepła w silnikach o spalaniu zewnętrznym" - projekt naukowo-badawczy NB-87/RAu1/2013 na zlecenie KMB Inwestko Sp. z o.o., Gliwice, ul. Łużycka 16, 2013, wykonawca.
"Analiza możliwości wykorzystania środowiska WinMOD do symulacji ciągłych procesów technologicznych w celu testowania układów sterowania takimi procesami" - projekt naukowo-badawczy NB-232/RAu1/2014, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Szobiszowicka 1, listopad 2014 - styczeń 2015, wykonawca.
"Opracowanie modeli matematycznych wybranych rzeczywistych procesów technologicznych o małym i średnim stopniu złożoności, dla potrzeb wykorzystania ich przy wirtualnym rozruchu układów sterowania tymi procesami" - projekt naukowo-badawczy NB/1/RAu1/2016/501, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Szobiszowicka 1, styczeń-kwiecień 2016, wykonawca (praca realizowana w charakterze współwykonawcy przy projekcie POIR, finansowanym przez NCBiR)

Najważniejsze osiągnięcia dydaktyczne:

1. Udział w programie Kształcenia Zorientowanego Projektowo (Project Based Learning), realizowanego dla kierunku Automatyka i Robotyka i finansowanego przez MNiSW w ramach dotacji projakościowej - trzykrotne kierowanie pracami studenckiej grupy projektowej w latach 2013 - 2016.
2. Udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2011/2015, prowadzenie grupy mentorskiej w ramach projektu "Program mentorski receptą na efektywne kształcenie na makrokierunku automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka na Politechnice Śląskiej", POKL.04.01.02-00-209/ 11.
3. Udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008/2011, prowadzenie wykładów i zajęć laboratoryjnych w ramach interdyscyplinarnych studiów doktoranckich dla kierunku Bioinformatyka.