Kontakt

pokój: 231
tel: +48 (32) 237 2354
fax: +48 (32) 237 2127
e-mail: grzegorz.polakow na polsl.pl

Biografia

Grzegorz Polaków ukończył w 2005 roku studia na Politechnice Śląskiej na kierunku Automatyka i Robotyka, uzyskując tytuł magistra inżyniera. Po trzech latach studiów doktoranckich uzyskał stopień naukowy doktora i obecnie jest adiunktem w Instytucie Automatyki. W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniami nowoczesnych techonologii informacyjnych w automatyce przemysłowej, czyli m.in.: komunikacja w rozproszonych układach sterowania, komputerowe sieci przemysłowe, języki programowania sterowników PLC, technologie agentowe w sterowaniu.

Publikacje

1. G. Polaków, M. Metzger, Programming LabVIEW-based producer/consumer communication for distributed control systems, in Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems, Brno, 2006, pp. 322-327

2. G. Polaków, M. Metzger, Design and Implementation of Ethernet-Based Horizontal Communication Scheme Using LabVIEW, in Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje, 2006, pp. 829-834.

3. Polaków, G., Metzger, M.: Agent-Based Approach for LabVIEW Developed Distributed Control Systems. In: Nguyen, N.T., et al. (eds.) KES-AMSTA 2007. LNCS (LNAI), vol. 4496, pp. 21–30. Springer, Heidelberg (2007) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007) The original publication is available at www.springerlink.com

4. Metzger, M., Polaków, G.: Holonic Multiagent-Based System for Distributed Control of Semi-industrial Pilot Plants. In: Mařík, V., Vyatkin, V., Colombo, A.W. (eds.) HoloMAS 2007. LNCS (LNAI), vol. 4659, pp. 338–347. Springer, Heidelberg (2007) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007) The original publication is available at www.springerlink.com

5. Choinski, D., Metzger, M., Nocon, W., Polaków, G.: Cooperative Validation in Distributed Control Systems Design. In: Luo, Y. (ed.) CDVE 2007. LNCS, vol. 4674, pp. 280–289. Springer, Heidelberg (2007) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007) The original publication is available at www.springerlink.com

6. Metzger, M., Polaków, G.: A Study on Appropriate Plant Diagram Synthesis for User-Suited HMI in Operating Control. In: P. Forbrig and F. Paterno` (Eds.): HCSE/TAMODIA 2008. LNCS, vol. 5247, pp. 246–254. Springer, Heidelberg (2008) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008) The original publication is available at www.springerlink.com

7. Metzger, M., Polaków, G.: Cooperative Internet-Based Experimentation on Semi-industrial Pilot Plants. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2008. LNCS, vol. 5220, pp. 265–272. Springer, Heidelberg (2008) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008) The original publication is available at www.springerlink.com

8. Polaków, G., Metzger, M.: ppPDC Communication Framework - A New Tool for Distributed Robotics. In: S. Carpin et al. (Ed.): SIMPAR 2008. LNCS (LNAI), vol. 5325, pp. 195–206. Springer, Heidelberg (2008) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008) The original publication is available at www.springerlink.com

9. Polaków, G., Metzger, M.: Web-based monitoring and visualization of self-organizing process control agents. In: K.A. Hummel and J.P.G. Sterbenz (Eds.): IWSOS 2008, LNCS, vol. 5343, pp. 326–332, Springer, Heidelberg (2008) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008) The original publication is available at www.springerlink.com

10. Polaków, G., Metzger, M.: Agent-Based Framework for Distributed Real-Time Simulation of Dynamical Systems. In: A. Håkansson et al. (Ed.): KES-AMSTA 2009, LNAI, vol. 5559, pp. 213–222. Springer, Heidelberg (2009) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009) The original publication is available at www.springerlink.com

11. Polaków, G., Metzger, M.: Design and Implementation of LabVIEW-Based IEC61499 Compliant Device. In: V. Mařík, T. Strasser, and A. Zoitl (Eds.): HoloMAS 2009, LNCS (LNAI), vol. 5696, pp. 183–192. Springer, Heidelberg (2009) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009) The original publication is available at www.springerlink.com

12. Polaków, G., Metzger, M.: Web-Based Visualization of Student Cooperation during Distributed Laboratory Experimentation. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2009, LNCS, vol. 5738, pp. 317-324. Springer, Heidelberg (2009) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2009) The original publication is available at www.springerlink.com

13. Polaków, G.: Collaboration support in a web-based SCADA system. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2010, LNCS, vol. 6240, pp. 258-261. Springer, Heidelberg (2010) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010) The original publication is available at www.springerlink.com

14. Metzger, M., Polaków, G.: Initial Risk Assessment of Emergency Events in Cooperative Operating Control. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2010, LNCS, vol. 6240, pp. 81-88. Springer, Heidelberg (2010) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010) The original publication is available at www.springerlink.com

15. Polaków, G., Metzger, M.: pPDC Blackboard Broadcasting in Agent-Based Distributed Process Control. In: J. O'Shea et al. (Eds.): KES-AMSTA 2011, LNAI 6682, pp. 241–250, Heidelberg (2011) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2011) The original publication is available at www.springerlink.com

16. Nocoń, W., Polaków, G.: LabVIEW Based Cooperative Design for Control System Implementation. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2011, LNCS 6874, pp. 137–140, 2011.

17. Metzger, M., Polaków, G.: A Survey on Applications of Agent Technology in Industrial Process Control. IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 7, No. 4, pp. 570-581, Nov. 2011 [draft pdf] (© IEEE 2011) The original publication is available at ieeexplore.ieee.org

18. Choinski, D., Metzger, M., Nocon, W., Polaków, G., Rozalowska, B., Skupin, P.: Cooperative Access to Hierarchical Data from Biotechnological Pilot-Plant. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2012, LNCS 7467, pp. 171-178, Springer, Heidelberg (2012) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012) The original publication is available at www.springerlink.com

19. Metzger, M., Polaków, G.: Agent-based cooperative control for biocoenosis sustainability in biotechnological processes. In: Dechesne, F. et al. (Eds.): Proceedings of the Second International Workshop on Agent-based Modeling for Policy Engineering (AMPLE 2012), 2012-08-27, Montpellier, France.
Proceedings available at Le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier website

20. Polaków, G., Gacka, A., Metzger, M.: Learning a visual programming language - a survey of undergraduate students. 3rd World conference on Information Technology, 2012-11-14, Barcelona, Spain.

21. Choinski, D., Metzger, M., Nocon, W., Polaków, G., Skupin, P.: AI-Based Support for Experimentation in an Environmental Biotechnological Process. In: Sombattheera, C. et al (Eds.): MIWAI 2012, LNCS 7694, pp. 155-166. Springer, Heidelberg (2012). [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012) The original publication is available at www.springerlink.com

22. Polaków, G., Metzger, M.: Agent-Based Control System for Sustainable Wastewater Treatment Process. In: Sombattheera, C. et al (Eds.): MIWAI 2012, LNCS 7694, pp. 202-213, Springer, Heidelberg (2012) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2012) The original publication is available at www.springerlink.com

23. Nocoń, W., Polaków, G.: Methods Enabling Web-Based Learning of Control Algorithm Implementation Using Experimental Pilot-Plants. In: Wang, Jhing-Fa; Lau, Rynson (eds.) ICWL 2013. LNCS, vol. 8167, pp. 234–243. Springer, Heidelberg (2013) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013) The original publication is available at www.springerlink.com

24. Polaków, G., Metzger, M.: Performance evaluation of the parallel processing producer-distributor-consumer network architecture. Computer Standards & Interfaces, Vol. 35, No. 6, pp. 596-604, Nov. 2013 [draft pdf] (© Elsevier B.V. 2013) The original publication is available at sciencedirect.com

25. Nocoń, W., Polaków, G.: Object-Oriented Framework for Cooperative Testing of Control Algorithms for Experimental Pilot-Plants. In: Y. Luo (Ed.) CDVE 2013. LNCS, vol. 8091, pp. 197-204. Springer, Heidelberg (2013) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013) The original publication is available at www.springerlink.com

26. Polaków, G., Nocoń, W.: IEC 61499-Compliant Cooperative Dynamically Reconfigurable Run-Time Environment. In: Y. Luo (Ed.) CDVE 2013. LNCS, vol. 8091, pp. 177-180. Springer, Heidelberg (2013) [draft pdf] (© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2013) The original publication is available at www.springerlink.com

27. Polakow, G., Nocoń, W.: SaaS Approach to the Process Control Teaching and Engineering. In: Y. Luo (Ed.) CDVE 2014. LNCS, vol. 8683, pp. 303-310. Springer International Publishing Switzerland (2014) The original publication is available at www.springerlink.com

28. Nocoń, W., Węgrzyn, A., Polaków, G., Choiński, D., Metzger, M.: Integration of Industrial Control with Analytical Expert Measurements for Cooperative Operations. In: Y. Luo (Ed.) CDVE 2014. LNCS, vol. 8683, pp. 80-87. Springer International Publishing Switzerland (2014) The original publication is available at www.springerlink.com