Kontakt
pokój:    226
tel:    +48 (32) 237 2642
fax:    +48 (32) 237 2127
e-mail:    Kontakt
konsultacje    


Biografia    
Dr inż. Krzysztof Stebel adiunkt Politechniki Śląskiej rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej pod koniec roku 1999. Bezpośrednio po studiach przez dwa lata (1997-1999) pracował w przemyśle w charakterze projektanta układów automatyki. Od 1999 roku pracuje w Zakładzie Urządzeń i Układów Automatyki.

W swojej działalności naukowej zajmuje się modelowaniem i symulacją jak również programowaniem sterowników przemysłowych. W roku 2000 brał udział w 6-cio tygodniowym programie rozwojowym "Global Development Program w USA w Milwaukee School of Engineenring. W maju 2003 obronił pracę doktorską nt. "Modelowanie, symulacja i sterowanie rzeczywistym procesem neutralizacji". W ostatnich latach brał udział w pracach BK, BW oraz dwóch, tzw. "dużych" trzyletnich grantach KBN.

Wybrane publikacje    


Stebel K., 2000, "Analysis of physical appropriateness of semi-analytical solution of pH-process mathematical model for real-time simulation" 16th IMACS World Congress, Lausanne

Stebel K. 2001, Input-output linearization and PI control algorithms applied for pH process, Proc. of the 7th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics", Poland Międzyzdroje, Vol 2 pp. 885-890.

Stebel K. 2001, pH process control in presence of flow pulsation, 10th International Conference on "System Modelling Control", Zakopane Poland vol.2, pp. 231-236.

Stebel K., 2001, Real-time simulation of pH-process for comparative evaluation of PI, GMC and PFC algorithms, 1313 European Simulation Symposium "Simulation in Industry" Marseille, France pp. 25-29.

Stebel K., 2001, pH model approximation for purpose of industrial programmable controllers, Preprints, IFAC Workshop on programmable devices and systems Gliwice, Poland pp. 195-200.

Stebel K., 2002, Polynomial approximation approach to modelling and control of pH process. XVth IFAC Congress, Barcelona, Spain.

Stebel K., 2002 Comparative evaluation of PI and GMC algorithms on neutralization pilot plant installation. Proc. of the 8th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Szczecin, Poland, pp. 1169-1173.

Stebel K., 2002, Practical validation of polynomial pH model approximation. Proc. of the 8th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Szczecin, Poland, pp. 1231-1236.

Stebel K., 2003, Programmable flow corection in application to neutralization pilot plant. Preprints, IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems Ostrawa, Czech Republic pp. 13-16.

Stebel K., 2003, Comparative evaluation of PI, GMC and PFC algorithms via real-time simulation of pH-process. Systems Analysis Model Simul. Taylor & Francis Ltd Vol. 43, No. 8, pp. 1095-1106.

Stebel, K., 2003, Analysis of physical appropriateness of semi-analytical solution of phenomenological pH models for real-time simulation. 9th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland vol. 2, pp. 1349-1354.

Stebel K., 2003, Comparative evaluation of PI, GMC and PFC algorithms via real-time simulation of pH-process. Systems Analysis Modelling Simulation. Vol. 43, No. 8, , pp.1095-1106 Taylor & Francis Group.

Stebel K., 2004, An adaptive control algorithm comparison with B_BAC methodology in application to neutralisation processes. 10th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland vol. 1, pp. 431-436.

Stebel K., 2004, Semi-analytical pH models comparison in application for GMC algorithm. 10th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland vol. 1, pp. 653-658.

Stebel K. and Choiński D., 2004, Programmable pH measurement correction in application to control. Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems PDS 2004, Cracow, Poland, pp.47-52.

Kłopot T.; Stebel K. Comparison of GMC and DMC in Application to Neutralization Process.6th International Workshop for Candidates for a Doctors Degree. Wisła, Poland. 2004.

Stebel K., 2005, An adaptive GMC algorithm in application to pH process. 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic.

Stebel K., 2005, Model approximation for real time simulation of nonlinear pH process. 11th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland, pp. 825-830.

Choiński D., Stebel K., 2005 Detection of measurement deviation in application to control. 11th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland vol. 1, pp. 897-902.

Stebel K. Metzger M., 2005, Application of reduced order phenomenological model to pH nonlinear control. Archives of Control Sciences Vol. 15 No. 2 pp. 199-216.

Stebel K., 2005, Model approximation for real time simulation of nonlinear pH process. 11th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland

Choiński D., Stebel K., 2005 Detection of measurement deviation in application to control. 11th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland.

Choiński D., Stebel K., Nocoń W., 2006 , Detection of Measurement Deviation in Application to Oxygen Level Control. 12th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland.

Stebel K. Choiński D., 2006, Programmable on-line performance monitor integrated with plant by opc standard, Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Embedded Systems PDeS 2006, Brno, Czech Republic.

Stebel K., Metzger M., 2007, Distributed parameters model for simulation of neutralisation process 13th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland.

Stebel K., Rajnhol J., 2007, District heating station of Social Welfare - Web-Server application, 13th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland.

Łaszczyk P and Stebel K. 2007, Predictive Functional Control for Neutralization Process. 13th IEEE International Conference on "Methods and Models in Automation and Robotics" Międzyzdroje, Poland.

Stebel K and Choiński D. 2008 Context Model for Multi-Agent System Reconfiguration. AIMSA 2008, LNAI 5253, pp. 1-11. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

Stebel, K., Choiński, D.(2009): Self-stabilizing Communication Channel Based on Context Information, Proceedings of 14th IEEE International Conference on Methods in Automation and Robotics, MMAR 2009, F-085.

Stebel K., Czeczot J. (2009). Nostationary modelling approaches of neutralization process for model–based control. 14th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2009, Międzyzdroje, Poland.

Stebel K., Metzger M., (2012) Distributed parameter model for pH process including distributed continuous and discrete reactant feed, Computers and Chemical Engineering, 10.1016/j.compchemeng.2011.11.006

Laszczyk P, Czeczot J, Czubasiewicz R, Stebel K. Practical Verification of the Control Strategies for the Counter-Current Heat Exchanger 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR 2012, Międzyzdroje, Poland. p.96-101