Kontakt
pokój:    232
tel:    +48 (32) 237 2772
fax:    +48 (32) 237 2127
e-mail:    Kontakt
Piotr.Laszczyk [na] polsl.pl
konsultacje    


Biografia    
Po ukończeniu nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. W 1989 r. rozpoczął studia na kierunku elektronika w Politechnice Śląskiej. W roku 1994 ukończył studia na specjalizacji Komputerowe Systemy Sterowania. W tym samym roku rozpoczął pracę w Zakładzie Układów i Urządzeń Automatyki, uczestnicząc równocześnie w zajęciach studiów doktoranckich. W roku 2000 obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł Doktora Nauk Technicznych. W tym samym roku uhonorowany został stypendium Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej. Od roku 2000 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Automatyki Politechniki Śląskiej.


Zainteresowania badawcze


Modelowanie i symulacja ciągłych procesów przemysłowych.
Tworzenie uproszczonych modeli dla potrzeb sterowania.
Regulacja predykcyjna bazująca na modelach procesu.

Działalność dydaktyczna    


Prowadzenie wykładów z:

Podstawy dynamiki procesów
Urządzenia automatyki
Elementy automatyki (wykład dla studentów Wydz. Chemicznego)
Process Dynamisc & Control (wykład dla studentów Wydz. Chemicznego w języku angielskim)
Regualatory i algorytmy regulacji
Programowanie sterowników

Prowadzenie ćwiczeń tablicowych z:

Podstawy dynamiki procesów
Urządzenia automatyki
Process Dynamisc & Control

Prowadzenie laboratoriów z:

Podstawy dynamiki procesów
Modelowanie i symulacja
Process Dynamisc & Control
Regualatory i algorytmy regulacji
Algorytmy sterowania procesami biotechnologicznymi

Prowadzenie prac projektowych z:

Sieci i Rozproszone, Inteligentne Układy Sterowania

Publikacje    


Łaszczyk P., PasekK., 1995, Modeling And Simulation Of The Pilot Heat Distribution Plant, Systems Analysis, Modeling and Simulation, vol. 18-19, pp. 321-324.

Pasek K., Łaszczyk P., 1995, Control Properties analyse of the training experimental installation, Second International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 1995, vol. 2, pp. 847-850.

Łaszczyk P., 1996, Graphical Object Oriented Tool for Real Time Simulators of Heat Exchanger Networks, Modelling and Simulation 1996, European Simulation Multiconference, Budapest, Hungary, pp. 286-289.

Łaszczyk P., 1997,Evaluation Of A Distributed Parameter Model For Counterflow Heat Exchangers, Simulation in Industry 1997, 9th European Simulation Symposium, Passau, Germany, pp. 694-696

Łaszczyk P., 1997, LabWindowsŇ/CVI Based Real Time Simulator Of The Pilot Heat Distribution Plant, Simulation in Industry 1997, 9th European Simulation Symposium, Passau, Germany, pp. 697-699

Łaszczyk P., 1997, Monitoring System For Heat Distribution, 9th International Symposium on "System - Modelling - Control", Zakopane, Poland, 1998

Łaszczyk P., 1998, Simulative Evaluation Of Simplifings For Heat Exchanger Models, Simulation Technology and Science , 10th European Simulation Symposium, Nottingham, England, pp. 310-312

Łaszczyk P., Metzger M., 1998, Application Of Hybrid ANN/Physical Model For Simulation Of Distributed Parameters Heat Exchanger Model, Simulation Technology and Science, 10th European Simulation Symposium, Nottingham, England, pp. 303-306

Laszczyk P. Richalet J., 1999, "Application of Predictive Control to a Heat Exchanger", Dynamic Control and Management Systems in Manufacturing Processes - Techniques for Supervisory Management Systems (preprints, ed. D. Matko and G. Mušič), Bled, Slovenia

Laszczyk P. Richalet J., 1999, "Real-time Simulation of Heat Exchanger Network withModel-Based Predictive Control", Simulation In Industry 1999 (ed. G. Horton, D. Möller and U. Rüde), Simulation Councils Inc., SCS Publications, pp. 421-424.

Laszczyk P., 2000, Analiza własności dynamicznych sieci rzeczywistych wymienników ciepła, wspomagana weryfikacją ich modeli. Praca doktorska, Politechnika Śląska, Gliwice, 2000.

Laszczyk P., 2000, PDE/ODE model of electric heater in experimental installation. 17th IMACS World Congress, IMACS 2000, CD-edition.

Laszczyk P., 2001, Simulative comparison of PI and PFC control for electric heater, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2001, pp. 891-896.

Laszczyk P., Richalet J., 2001, Calibration of parameters for "cross-convexity" model of heat exchanger, Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2001, pp. 363-368.

Laszczyk P., 2001, Simulation based evaluation of PI, PFC and GMC control for electric heater, Proceedings of the 13th SCS European Simulation Symposium on Simulation in Industry, Marseille, 2001, SCS Publication, pp. 202-205.

Laszczyk P., 2002, Hybrid SCADA system with embedded programmable controllers, Programmable Devices and Systems 2001, (ed. Ciazynski, Hrynkiewicz and Klosowski) IFAC Publications, Elsevier, Science Ltd. . pp. 155-159, .

Richalet J., Laszczyk P., (2002), Modélisation Et Commande Prédictive Des Réacteurs, Systeme d'Information Modélisation, Optimisation Commande en Génie des Procédés, 24-25 Octobre 2002 - Toulouse (France)

Łaszczyk P., J. Richalet, 2002, Control concept for chemical reactor in experimental installation, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2002, Szczecin, Poland. pp. 1197-1200.

Łaszczyk P., 2002 Programmable LabView and LabWindows/CVI PFC controller, Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2002, Szczecin, Poland. pp. 1135-1138.

Piotr Laszczyk* and Piotr Zyzański, 2003, Data Concentrator Using Microprocesor Unit Ipc@Chip S12, PDS'2003, Ostrava.

Laszczyk P., 2003, Time Delay Influence On Performance Of PFC Controller Compared To PI, Proceedings of the IFAC workshop on Time-Delay Systems, INRIA, Rocquencourt, France

Laszczyk P., 2003, Constraint Transfer In Cascade Of PFC Controllers, Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR'2003 Międzyzdroje, Poland,

Metzger M., Laszczyk P., 2004,Implementation Of Predictive Model Based Control On Programmable Logic Controller, Preprints of the 6th IFAC-Symposium on Nonlinear Control Systems NOLCOS'2004. Stuttgart, Germany, Preprints Vol. 2, pp. 953-958

Metzger M., Laszczyk P., 2004, Real-World Implementation of Linearising Control on Industrial Programmable Controller, 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2004, Międzyzdroje, Poland, pp. 577-582

Laszczyk P., 2004, Advanced Predictive Control Implementation On Programmable Logix-Type Controller, PDS'2004, Kraków

Laszczyk P. (2005) Predictive Functional Control for Fermentation Process, 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, Poland, pp. 427-432.

Plesowicz P. and Laszczyk P. (2005) Remote Heat Exchange Plant Access & Control Over Secure TCP/IP Tunnel, 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2005, Międzyzdroje, Poland, pp. 1037-1042

Laszczyk P. 2006, Predictive Control Library Block For Simatic-S7 PLC, PdeS'2006 Preprints of IFAC Workshop On Programmable Devices And Embedded Systems. Brno, Czech Republic

Laszczyk P. (2006) Model Predictive Control As An Adaptive PID With Disturbance Rejection, 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics MMAR'2006, Międzyzdroje, Poland

Plesowicz P. and P. Łaszczyk, Comparative evaluation of LAN and GPRS-based heat exchange plant control. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2006, Międzyzdroje, Poland, pp. 481-486

Kłopot T. and P. Łaszczyk, M. Metzger, Dynamic matrix control for heating process. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, pp. 417-422

Czeczot J., P. Łaszczyk and M. Metzger, Experimental verification of the B-BAC methodology in the application to the control of the electric flow heater. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, pp. 405-410

Łaszczyk P. and K. Stebel, Predictive functional control for neutralization process. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, pp. 517-522

Czeczot J., P. Łaszczyk, M. Metzger , Local balance-based adaptive control in the heat distribution system - practical validation. Appl. Therm. Eng. 2010 vol. 30 iss. 8/9, s. 879-891

Łaszczyk P., J. Czeczot, R. Czubasiewicz, K. Stebel, Practical verification of the control strategies for the counter-current heat exchanger. 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, pp. 96-101

Łaszczyk P., J. Czeczot, Nonminimum-phase process control with controllers based on simplified modeling. IEEE International Conference on Control Applications. CCA 2012, [Part of IEEE Multi-Conference on Systems and Control], Dubrovnik, Croatia, 2012, pp. 1652-1657

Łaszczyk P., R. Czubasiewicz, J. Czeczot, LabView-based implementation of balance-based adaptive control technique. 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, pp. 516-521