Kontakt
pokój:    237
tel:    +48 (32) 237 1531
fax:    +48 (32) 237 2127
e-mail:    Kontakt
Tomasz.Klopot [na] polsl.pl
konsultacje    


Biografia    
·    10.1997 - 06.2002 Studia dzienne na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, kierunek Automatyka.

·    10.2002 Studia doktoranckie w Instytucie Automatyki na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Publikacje    


Publikacje w czasopismach:

[1] Skupin, P., Klopot, W., Klopot, T., "Partially Decoupled DMC System", International Journal Of Systems Applications, Engineering & Development, Issue 3, Volume 4 (2010).

[2] Kłopot T., Czeczot J, Kłopot W., " Uniwersalny blok funkcyjny dla zaawansowanego algorytmu regulacji B-BAC", Maszyny Technologie Materiały, Sigma-Not, ISSN 0137 3730, (2012).

Publikacje na konferencjach i kongresach o zasięgu międzynarodowym:

[1]    Kłopot T. "Industrial application of distributed control system for foam extruder", The Third International Workshop Control and Information Technology, Gliwice 2003.

[2]    Kłopot T., Choiński D. "Agent-based metamorphic distributed control system", Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2004.

[3]    Kłopot T., Stebel K. "Comparison of GMC and DMC in application to neutralization process", 6th International Workshop for Candidates for a Doctors Degree. Wisła, 2004

[4]    Kłopot T., Choiński D. "Metamorphic Control System Based On IEC 61499", 6th International Workshop for Candidates for a Doctors Degree. Wisła, 2004.

[5]    Kłopot T., Choiński D. "Agent-Based Metamorphic DMC Controller Using IEC 61499", Proceedings of IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS 2004, Kraków, 2004.

[6]    Kłopot T., Metzger M. "Simple Engineering Tuning of DMC Controller", Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2005.

[7] Kłopot T., Metzger M. "Tuning of DMC Controller for Processes with Competing Dynamic Behaviour", Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2006.

[8] Kłopot T., Łaszczyk P., Metzger M. "Dynamic Matrix Control for Heating Process", The 13th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2007.

[9] Kłopot W., Kłopot T., Metzger M. "Adaptive and Non-Adaptive Dynamic Matrix Control for Conical Tank", The 14th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, 2009

[10] Skupin, P., Kłopot, W., Kłopot, T., "Dynamic matrix control with partial decoupling", In: Proc. ICAI, IASI, Romania, June 13-15, 2010.

[11] Kłopot T., Czeczot J, Kłopot W., "Flexible Function Block For PLC-Based Implementation of the Balance-Based Adaptive Controller", American Control Conference (ACC) Montréal, Canada 2012.

Patenty złoszone:

Kłopot T., Czeczot J., Sposób przetwarzania sygnałów w urządzeniu realizującym regulację B-BAC. 2012, P-397974.

Inne    

Wybrane osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne

Aplikacja przemysłowa pracująca jako system SCADA w rozproszonym systemie sterowania, sterująca procesem produkcji pianki polietylenowej z wykorzystaniem sieci Ethernet.

Aplikacja przemysłowa pracująca jako system sterowania procesem recyklu odpadów prodykcyjnych.


Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą

Udział w IFAC Workshop, PDS 2004, Kraków.

Udział w IWCIT Workshop, Gliwice 2003