mm CV

 

Kontakt
pokój:    235
tel:    +48 (32) 237 1473
fax:    +48 (32) 237 2127
e-mail:    Mieczyslaw.metzger [na] polsl.pl


Biografia    

Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej bezpośrednio po ukończeniu studiów pod koniec 1971 roku. Od początku pracuje w Zakładzie Urządzeń i Układów Automatyki (obecnie w ramach Instytutu Automatyki). W 1992 roku, objął kierownictwo Zakładu.

W ramach swojej działalności naukowej uzyskał znaczące rezultaty w dziedzinie automatyki, informatyki i biotechnologii przemysłowej. W 1978 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, nagrodzoną również Nagrodą Ministra, natomiast w 1989 roku została zatwierdzona habilitacja - również nagrodzona Nagrodą Ministra. W styczniu 2001 roku uzyskał tytuł profesora. Dorobek naukowy obejmuje około 200 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Znaczna część publikacji ukazała się w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (takich jak m.in. indeksowane w bazie ISI Web of Knowledge): AICHE Journal; Computers and Chemical Engineering; Chemical Engineering and Processing; Control-Theory and Advanced Technology; Control & Cybernetics; IEEE - Transactions on Industrial Informatics; IEEE - Transactions on Man, Systems and Cybernetics; Simulation; Simulation-Practice and Theory, Water Science and Technology) lub w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez renomowane wydawnictwa międzynarodowe (w tym w serii książkowej Springer Lecture Notes). Jest członkiem międzynarodowych towarzystw Naukowych IWA oraz IEEE. Wielokrotnie był nagradzany Nagrodami Rektora za osiągnięcia naukowe. Od początku systemu grantów uzyskał ich 11. Kierował również wieloma tzw. pracami zleconymi, tematami BK, BW.

Prof. M.Metzger ma istotne osiągnięcia w zakresie dydaktyki i opieki nad młodą kadrą naukową. Jest promotorem 9 zakończonych przewodów doktorskich. Obecnie sprawuje opiekę nad dalszymi pięcioma doktorantami w tym czterech z nich ma otwarte przewody doktorskie. W latach 2002-2003 przygotował (wraz z prof. A. Świerniakiem) autorską koncepcję i program nowej specjalności "Przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii". Jego udział dotyczy zastosowań biotechnologii w ochronie środowiska i przemyśle żywnościowym. Jest również kierownikiem tej specjalności.

W ramach pracy organizacyjnej pełni szereg funkcji na Uczelni. Od 1992 roku jest zastępcą Dyrektora Instytutu Automatyki d/s Nauki oraz kierownikiem Zakładu Urządzeń i Układów Automatyki w tym instytucie. W latach 1994-1997 był kierownikiem studium podyplomowego Sterowniki i Układy Sterowania. Od 2003 roku jest kierownikiem specjalności "Przetwarzanie informacji i sterowanie w biotechnologii" na kierunku Automatyka.

Wyjątkowym (i to na tle ogólnopolskim) w silnie zmatematyzowanej dziedzinie automatyki dorobkiem prof. Metzgera jest dorobek w zakresie projektowania i uruchamiania pilotażowych stanowisk badawczych w skali półprzemysłowej. W ostatnich latach powstały według jego pomysłów i projektów cztery instalacje badawcze wyposażone w profesjonalny sprzęt automatyki i będące poligonem doświadczalnym zaawansowanej automatyki i informatyki. Pozwala to na badania własnych rozwiązań sprzętu i oprogramowania. Najnowszym pomysłem są aktualnie wdrażane, nadrzędne, rozproszone systemy sterowania i przetwarzania informacji dla tych pilotażowych obiektów automatyki bazujące na przemysłowych sieciach transferu informacji ze szczególnym uwzględnieniem technologii agentów. Naturalną konsekwencją skupiania uwagi na obiektach sterowania jest rozszerzenie obecnych badań Zakładu na obiekty automatyki w skali mikro takie jak biomikroreaktory.

Prof. Mieczysław Metzger stworzył na Politechnice Śląskiej zalążki szkoły naukowej w zakresie "zastosowań modeli fenomenologicznych w automatyce, informatyce i biotechnologii przemysłowej".

Doktoranci    
Dr inż. Dariusz Choiński (1997)
Dr hab.inż. Jacek Czeczot ( 1997,2008)
Dr inż. Piotr Łaszczyk (2000)
Dr inż. Krzysztof Stebel (2002)
Dr inż. Witold Nocoń (2003)
Dr inż. Przemysław Plesowicz (2005)
Dr inż. Tomasz Kłopot (2007)
Dr inż.Grzegorz Polaków (2008)
Dr inż. Szymon Ogonowski (2011)


Wybrane publikacje    

Prace w czasopismach międzynarodowych

M.Metzger: Analysis and synthesis of time-lag control systems (book review). IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Vol. 4, No. 6, 1974.

M.Metzger, J.P.Babary: Sur la modelisation et simulation des fours-tunnel dans l'industrie ceramique. Revue d'Automatique, d'Informatique et de Traitement du Signal, Vol. 1, No 5, 1985,

M.Metzger: Deadbeat control by PID digital controller. Control - Theory and Advanced Technology (C-TAT), Vol. 1, No. 4., 1985.

M.Metzger: Comparison of the RK4M4, RK4LIN and RK4M1 methods for systems with time-delays, Simulation, vol. 52, No 5, 1989, pp. 189-193.

M.Metzger: A new family of the DRE integration algorithms for real-time simulation. Systems Analysis, Modelling and Simulation, vol. 14, 1994, pp. 63-69.

M.Metzger: A new concept of industrial process simulation - cybernetic approach using distributed access control schemes. Systems Analysis, Modelling and Simulation, vol. 15, 1994 , pp. 185-202.

M.Metzger: Fast-mode real-time simulator for wastewater treatment process. Water Science & Technology, vol. 30, No. 4, 1994, pp. 191-197.

M.Metzger: Stand-alone, LabWindows/CVI-based operator training simulator for the wastewater treatment process. Systems Analysis, Modelling and Simulation, vol. 18-19, 1995, pp. 493-496.

M. Metzger: Design of freely programmable LabWindows®/CVI-based real-time simulators for testing industrial controllers. Systems Analysis, Modelling, Simulation, vol. 30, 1998, pp. 153-165.

J.P.Babary, S.Julien, M.T.Nihtila, J.Czeczot, M.Metzger: New boundary conditions and adaptive control of fixed-bed bioreactors. Chemical Engineering and Processing vol. 38, No. 1, 1999, pp. 35-44.

M.Metzger, J.P.Babary: Modelling of periodically operated, continuous activated sludge process for comparative simulation of on-off control algorithms. Systems Analysis, Modelling, Simulation, vol. 34, No. 4, 1999, pp. 479-493.

M.Metzger: A comparative evaluation of DRE integration algorithms for real-time simulation of biological activated sludge process. Simulation Practice and Theory , vol. 7, 2000, pp. 629-643.

J.Czeczot, M.Metzger, J.P.Babary, M.T.Nihtila (2001) Application of the substrate consumption rate to the monitoring of distributed parameter bioreactors. Control and Cybernetics 30, Nr 1, 2001, pp. 81-98.

J.Czeczot, M.Metzger, J.P.Babary, M.T.Nihtila (2001) Monitoring and control of a class of distributed parameter bioreactors with application of the substrate consumption rate. Archives of Control Sciences. Vol. 11 (XLVII), No 1-2, 2001, pp. 5-22.

M.Metzger: Investigations of advanced control in environment protection based on pilot plants and real-time simulators. Ecological engineering and environment protection, Vol. 1, No 2, 2001, pp. 36-42.

J.Czeczot, M.Metzger, J.P.Babary, M.T.Nihtila: Filtering in Adaptive Control of Distributed Parameter Bioreactor in Noisy Measurements. Simulation Practice and Theory, vol. 8, 2000, pp. 39-56.

M.Metzger (guest editor.) Archives of Control Sciences, Special Issue on Modelling and Control in Environmental and Food Biotechnology, vol. 8 (XLIV), No. 3-4, 1999 (wydane w 2001) pp. 1-156.

M.Metzger: Mathematical model of sequentially controlled activated sludge processes. Archives of Control Sciences, Vol.9 (XLV), No 3-4, 1999 (wydane w 2001), pp. 111-133.

K.Stebel, M.Metzger (2005) Application of reduced order phenomenological model to pH nonlinear control. Archives of Control Sciences. Vol. 15 (LI), No 2, 2005, pp. 199-216.

Czeczot, J., Laszczyk P., Metzger, M.: Local balance-based adaptive control in the heat distribution system - Practical validation. Applied Thermal Engineering 30, No. 8-9 (2010) 879-891

Nocoń, W, Metzger, M: Predictive Control of Decantation in Batch Sedimentation Process. AICHE Journal 56, No. 12 (2010) 3279-3283.

M.Metzger, G.Polaków: A Survey on Applications of Agent Technology in Industrial Process Control. IEEE Trans. Industrial Informatics, Vol. 7, No. 4, (2011), pp. 570-581.

K.Stebel, M.Metzger: Distributed parameter model for pH process including distributed continuous and discrete reactant feed. Computers and Chemical Engineering 38 (2012) pp. 82- 93.

Prace opublikowane w serii książkowej Springer Lecture Notes

D.Choiński, W.Nocoń, M.Metzger. Multi-Agent System for Hierarchical Control with Self-organising Database. KES-AMSTA 2007, N.T. Nguyen et al. (Eds.), LNAI 4496, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 655-664

D.Choiński, W.Nocoń, M.Metzger. Application of the Holonic Approach in Distributed Control Systems Designing. Holomas-07, V.Marik, V.Vyatkin, A.W.Colombo (Eds.), LNAI 4659, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 257-268

D.Choiński, M.Metzger, W.Nocoń, G.Polaków. Cooperative Validation in Distributed Control Systems Design. CDVE-07, Yuhua Luo (Ed), LNCS 4674, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 280-289 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

M.Metzger, G.Polaków. Holonic Multiagent-Based System for Distributed Control of Semi-industrial Pilot Plants. Holomas-07, V.Marik, V.Vyatkin, A.W.Colombo (Eds.), LNAI 4659, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 338-347 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

P.Plesowicz, M.Metzger. Experimental Testing of TCP/IP/Ethernet Communication for Automatic Control. TestCom-07, A.Petrenko, M.Veanes, J.Tretmans, W.Griegskamp (Eds.), LNCS 4581, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 260-275

G.Polaków, M.Metzger. Agent-Based Approach for LabVIEW Developed Distributed Control Systems. KES-AMSTA 2007, N.T. Nguyen et al. (Eds.), LNAI 4496, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York, 2007, pp. 21-30 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

D. Choinski, M.Metzger, W. Nocon (2008) Decomposition of Information for Plant Collaborative Design and Set-Up. Y. Luo (Ed.): CDVE 2008, LNCS 5220, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 125-132

D. Choiński, M. Metzger, W. Nocoń (2008) Multiscale Three-Phase Flow Simulation Dedicated to Model Based Control. M. Bubak et al. (Eds.): ICCS 2008, Part II, LNCS 5102, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 261 - 270

D. Choiński, W. Nocoń, M. Metzger (2008) Multi-Agent System for Collaboration in Hybrid Control. M. Bubak et al. (Eds.): ICCS 2008, Part III, LNCS 5103, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 381-388.

M.Metzger, G.Polaków (2008) Cooperative Internet-Based Experimentation on Semi-industrial Pilot Plants. Y. Luo (Ed.): CDVE 2008, Lecture Notes in Computer Science No. 5220, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, pp. 265-272. (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

M.Metzger, G.Polaków (2008) A Study on Appropriate Plant Diagram Synthesis for User-Suited HMI in Operating Control. P. Forbrig and F. Paterno (Eds.): HCSE/TAMODIA 2008, Lecture Notes in Computer Science No. 5247, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New-York, pp. 246-254 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

G.Polaków, M.Metzger (2008) Web-Based Monitoring and Visualization of Self-organizing Process Control Agents. K.A. Hummel and J.P.G. Sterbenz (Eds.): IWSOS 2008, LNCS 5343, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 326-332 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

G.Polaków, M.Metzger (2008) ppPDC Communication Framework - A New Tool for Distributed Robotics. S. Carpin et al. (Eds.): SIMPAR 2008, LNAI 5325, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 191-202 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

G.Polaków, M.Metzger (2009) Agent-Based Framework for Distributed Real-Time Simulation of Dynamical Systems. A. H?kansson et al. (Eds.): KES-AMSTA 2009, LNAI 5559, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, pp. 213-222 (szkic [pdf] © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2007)

D. Choinski, M. Metzger, W. Nocon (2009) Cooperative Operating Control Based on Virtual Resources and User-Suited HCI. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2009, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5738, pp. 216-223. Springer, Heidelberg (2009)

D. Choinski, M. Metzger, W. Nocon (2009) MAS-Based Cooperative Control for Biotechnological Process-A Case Study. In: V. Mařík, T. Strasser, and A. Zoitl (Eds.): HoloMAS 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5696, pp. 175-182. Springer, Heidelberg (2009)

G. Polaków, M. Metzger (2009) Web-Based Visualization of Student Cooperation during Distributed Laboratory Experimentation. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2009, Lecture Notes in Computer Science, vol. 5738, pp. 317-324. Springer, Heidelberg (2009)

G. Polaków, M. Metzger (2009) Design and Implementation of LabVIEW-Based IEC61499 Compliant Device. In: V. Mařík, T. Strasser, and A. Zoitl (Eds.): HoloMAS 2009, Lecture Notes in Artificial Intelligence, vol. 5696, pp. 175-182. Springer, Heidelberg (2009)

M.Metzger, G.Polaków (2010) Initial Risk Assessment of Emergency Events in Cooperative Operating Control. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2010, Lecture Notes in Computer Science, vol. 6240, pp. 81-88. Springer, Heidelberg (2010)

D.Choiński, M.Metzger, W.Nocoń: Hybrid Multi-agent System for Knowledge Management in Distributed Control System. In: E.Corchado, M.Kurzyński, M.Woźniak (Eds.): HAIS 2011, Part I, LNAI 6678, pp. 124-131, 2011, Springer-Verlag Berlin-Heidelberg

D.Choiński, M.Metzger, W.Nocoń: Voting in Multi-Agent System for Improvement of Partial Observations. In: J.O'Shea et al. (Eds.): KES-AMSTA 2011, LNAI 6682, pp. 353-362, 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

D.Choiński, M.Metzger, W.Nocoń: Cooperative Visualization Based on Agent Voting. In: Y.Luo (Ed.): CDVE 2011, LNCS 6874, pp. 166-169, 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

G.Polaków, M.Metzger: pPDC Blackboard Broadcasting in Agent-Based Distributed Process Control. In: J.O'Shea et al. (Eds.): KES-AMSTA 2011, LNAI 6682, pp. 241-250, 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

P.Skupin, M.Metzger: Cooperative Operating Control for Induction or Elimination of Self-sustained Oscillations in CSTB. In: Y. Luo (Ed.): CDVE 2011, LNCS 6874, pp. 66-73, 2011, Springer-Verlag Berlin Heidelberg

P.Skupin, M.Metzger: The Application of Multi-Agent System in Monitoring and Control of Nonlinear Bioprocesses. In: E. Corchado et al. (Eds.): HAIS 2012, Part I, LNCS 7208, pp. 25-36, 2012. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2012)

Prace opublikowane w materiałach pokonferencyjnych lub jako rozdziały w książkach o zasięgu międzynarodowym

M. Metzger: Simplified mathematical model of the rotary kiln unit dynamical properties. Proceedings of the III IFAC Symposium on Control of Distributed Parameter System, Pergamon Press, Oxford, 1983, pp 491-497.

M. Metzger: Numerical simulation of the control system of a nitrogen gasification plant. In Simulation in Engineering Science, Elsevier Science Publishers, 1983, 319-324.

M. Metzger: Real-time simulation of the biological activated sludge process. In Computer Simulation in Biology, Ecology and Medicine (ed. M. Kotva), 1992, Simulation Council, Inc., San Diego, pp. 92-96

M. Metzger: Distributed access control schemes for training simulators. In Computational Systems Analysis 1992 (ed. A. Sydow), Elsevier Science Publishers, 1992, pp. 213-220.

M. Metzger: DRE integration algorithms for real-time simulation. In Computational Systems Analysis 1992 (ed. A. Sydow), Elsevier Science Publisher, 1992, pp. 399-404.

M. Metzger: Simulation of counterflow heat-exchanger with nonlinear two-variable control system using conventional simulation tools. In PD-Vol. 64-6, Engineering Systems Design and Analysis - vol. 6: Dynamic Systems, Simulation and Control (eds. I.I. Esat, S.W.E. Earles and A. Ertas), ASME, New York, 1994, pp. 17-22.

M. Metzger: Application of collocation orthogonale method for simulation of continuous control systems with time-delays. In PD-Vol. 64-6, Engineering Systems Design and Analysis - vol. 6: Dynamic Systems, Simulation and Control (eds. I.I. Esat, S.W.E. Earles and A. Ertas), ASME, New York, 1994, pp. 187-190.

M. Metzger: Fast-mode real-time simulation of a biological process. In Modelling and Simulation ESM94 (eds. A. Guash and R.M.Huber), Simulation Councils, Inc., San Diego, 1994, pp. 753-755.

M. Metzger: Modelling and simulation of time-delay element by advective equation. In Modelling and Simulation ESM94 (eds. A. Guash and R.M.Huber), Simulation Councils, Inc., San Diego, 1994, pp. 756-759.

M. Metzger: Simulation support for operator control of the wastewater treatment process. IFAC Conference on Computer Applications in Biotechnology (eds. A. Munack and K. Schugerl), IFAC Publications, Elsevier, 1995, pp. 292-295.

M. Metzger: Simulation of a biological process using the new DRE integration method. In Mathematical populations dynamics (ed. O. Arino, D. Axelrod, M.Kimmel) , vol III, Wuerz Publishing Ltd., 1996.

M. Metzger: Stand-alone, LabWindows/CVI-based operator training simulator for counterflow heat exchanger SCADA system. In Modelling and Simulation ESM95 (eds. M. Sujansky, M. Snorek and A. Verbraeck), Simulation Councils, Inc., San Diego, 1995, pp. 71-75.

M. Metzger: Comparison of finite-difference and orthogonal collocation methods in simulation of sampled-data-controlled continuous plants with time-delay. Modelling and Simulation ESM96, (ed. A. Javor, A. Lehman and I. Molnar), Simulation Councils, Inc., San Diego, 1996, pp. 118-121.

M. Metzger: Modelling and simulation of the sampled-data control of the nonlinear, continuous, distributed parameter plant. 15th IMACS World Congress, Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 1997, Vol. 5: Systems Engineering, pp. 161-166.

Metzger, M. 1997. Simulation studies of settling properties in sedimentation process. (Szkic pdf) In Proceedings of the 11th European Simulation Multiconference (ed. E.R. Kaylan and A. Lehmann), Simulation Councils, Inc., San Diego, 675-678. M. Metzger: Basics of the DPS - a new toolbox for simulation of distributed parameter systems. Simulation - Past, Present and Future ESM98 (ed. R. Zobel and D. Moeller), SCS Publication, Simulation Councils, Inc., San Diego, 1998, pp. 142-145.

M. Metzger: Real-time simulation of a biological process using new DRE integration method. Simulation - Past, Present and Future ESM98 (ed. R. Zobel and D. Moeller), SCS Publication, Simulation Councils, Inc., San Diego, 1998, pp. 336-339.

M.Metzger: Graphical programming of real-time simulator of biological activated sludge process for training and education. Simulation in Industry ESS98 (ed. A. Bargiela and E. Kerckhoffs), SCS Publication, Simulation Councils, Inc., San Diego, 1998, pp. 695-698.

P.Laszczyk, M.Metzger: Application of hybrid ANN/physical model for simulation of distributed parameter heat exchangers. Simulation in Industry ESS98 (ed. A. Bargiela and E. Kerckhoffs), SCS Publication, Simulation Councils, Inc., San Diego, 1998, pp. 303-306.

M.Metzger: Flexible mathematical model for real-time simulation of exothermic chemical reactors. Simulation in Industry ESS99 (ed. G.Horton, D.Moller, U.Rude), SCS Publishing House, Simulation Councils, Inc., Erlangen, 1999, pp. 425-429.

M. Metzger: Application and experience with virtual controllers. Simulation in Industry ESS99, SCS Publishing House, Simulation Councils, Inc., Erlangen, 1999, pp. 325-328.

J.Czeczot, M.Metzger, J.P.Babary, M.T.Nihtila. Application of the substrate consumption rate to the adaptive control of a distributed parameter bioreactor. IFAC Workshop on Adaptive Control, Glasgow 2000.

J.Czeczot, M.Metzger, J.P.Babary. Control of a Denitrifying Biofilter with Application of the Substrate Consumption Rate. 15th IFAC World Congress of Automatic Control, Barcelona, Spain, 2002, CD Edition, Proceedings by Elsevier.

M.Metzger (2000) Reduced order model calibration for sequentially operated activated sludge processes - case of small data set. First IWA Congress, Paris 2000, CD Edition.

M.Metzger. Graphical programming of real-time simulation of a class of distributed parameter systems. Proceedings of the 16 IMACS World Congress, Lousanne 2000, CD Edition.

M.Metzger, P.Smyczynski. Mathematical modelling of the mushrooms drying process. Proceedings of the SMC10 Conference, Zakopane, 2001, vol. 2, pp. 41-46.

M.Metzger, P.Smyczynski. Graphical programming of real-time simulator of mushrooms drying process. Proceedings of the SMC10 Conference, Zakopane, 2001, vol. 2, pp.47-52.

M.Metzger. Introduction to virtual automation. Proceedings of the 7th IEEE Conference on MMAR, Międzyzdroje, 2001, pp. 379-384.

M.Metzger. Modelling of imperfect mixing for real-time simulation and process model-based control of CSTR. Proceedings of the 7th IEEE Conference on MMAR, Międzyzdroje, 2001, pp. 421-426.

M.Metzger. Comparative simulation studies of model-extended PI control of CSTR. Proceedings of the SCS European Simulation Symposium 2001, Marseille, 2001, SCS Publication, pp. 153-157.

M.Metzger. TCP/IP-based virtual control systems - a low cost alternative for realistic simulation of control systems. Proceedings of the SCS European Simulation Symposium 2001, Marseille, 2001, SCS Publication, pp. 140-143.

W.Nocoń, M.Metzger. Modelling and simulation of time-optimal clearing process in Sequencing Batch Reactors. Proceedings of the SCS European Simulation Symposium 2001, 2001, SCS Publication, pp. 313-316.

M.Metzger. Easy programmable MAPI controller based on simplified process model. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems (PDS 2001), Gliwice, Elsevier, pp. 166-170.

M.Metzger, P.Smyczyński. Model based temperature control of agricultural products drying processes. Proceedings of the 8th IEEE Conference on MMAR, Szczecin, 2002, pp. 1185-1190.

P.Smyczyński, M.Metzger. Calibration of mathematical model parameters of agricultural products drying processes. Proceedings of the 8th IEEE Conference on MMAR, Szczecin, 2002, pp. 1337-1342.

J. Czeczot, M. Metzger, J.P. Babary (2002) Adaptive control of a denitrifying biofilter with application of the substrate consumption rate. Proceedings of the 15th Triennal IFAC World Congress, Barcelona, Spain, Elsevier - CD edition.

M.Metzger (2003) Easy programmable controller for hybrid exothermic reactor. Preprints of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems (PDS 2003), Ostrava, Proceedings by the Elsevier, pp. 69-74.

M.Metzger. Agent-based simulation of flexible distributed control systems. 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 2003, pp. 1183-1189.

M.Metzger. Use of semi-industrial pilot plants for distributed control systems testing. 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 2003, pp. 1195-1200.

M.Metzger, P.Łaszczyk. Implementation of predictive model based control on programmable logic controller. 6-th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems, Stuttgart, Sept. 2004, CD-Preprints by the VDI/VDA, Proceedings by the Elsevier, 2004, pp. 953-958.

M.Metzger. Application of semi industrial pilot plants for distributed process control education via Internet. Second IFAC Workshop on Internet-based control education, Grenoble, Sept. 2004, Preprints by the CNRS, Proceedings by the Elsevier, CD-edition.

M.Metzger. Agent-based virtual control systems for DCS education via Internet. Second IFAC Workshop on Internet-based control education, Grenoble, Sept. 2004, Preprints by the CNRS, Proceedings by the Elsevier, CD-edition.

M.Metzger. Logix-based system for distributed process control of semi industrial pilot plants. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS'04, Krakow, Nov. 2004, pp. 130-135.

M.Metzger, P.Laszczyk. Real-world implementation of linearising control on industrial programmable controller. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 577-582.

M.Metzger, P.Plesowicz. Experimental evaluation of TCP/IP-based control systems. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 1165-1170.

W.Nocon, D.Choinski, M.Metzger. Web-based control and monitoring of the experimental pilot plant installations. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS'04, Krakow, Nov. 2004, pp. 94-99.

D.Choiński, W.Nocoń, M.Metzger (2005) Real-time control strategy for sequentially operated continuous WWTP. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 451-456

P.Plesowicz, W.Nocoń, A.Ordys, M.Metzger (2005) Experimental evaluation of TCP/IP-based control system using statistical network simulator. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 1031-1036.

T.Kłopot, M.Metzger (2005) Simple engineering tuning of DMC controller. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 403-408.

W.Nocoń, M.Metzger (2005) Dedicated predictive control algorithm for clearing process in batch sedimentation. Proceedings of the 10-th International Conference on Method and Models in Automation and Robotics, Miedzyzdroje 2004, pp. 397-402.

M.Metzger (2005) Application of Internet-based support for improvement of multi-reservoir water/wastewater system operation. 6-th International Conference, European Water Resource Management, Menton, Springer - CDEdition.

M.Metzger (2005) Virtual controllers improve Internet-based experiments on semi-industrial pilot plants. Proceedings of the 16-th IFAC World Congress, Elsevier CDEdition.

P.Plesowicz, M.Metzger (2006) Experimental evaluation of Ethernet/IP-interconnected control systems. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS'06, Brno, February 2006.

G.Polaków, M.Metzger (2006) Programming LabVIEW-based producer-consumer communication for distributed control systems. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS'06, Brno, February 2006.

D.Choiński, W.Nocoń, M.Metzger (2006) Hybrid control system for pilot wastewater treatment plant. Proceedings of the IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems - PDS'06, Brno, February 2006.

D. Choiński, W.Nocoń, M.Metzger (2006) Hybrid control of the activated sludge process based on microbilogical faults detection. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Method and models in Automation and Robotics - MMAR06, Międzyzdroje, pp. 785-790.

T. Klopot, M.Metzger (2006) Tuning of DMC controller for processes with competing dynamic behaviour. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics, pp. 487-492.

Polaków, G., Metzger, M.: Design and Implementation of Ethernet-Based Horizontal Communication Scheme Using LabVIEW. Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (2006) 829-834

K.Stebel, M.Metzger. Distributed parameters model for simulation of neutralisation process. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Method and Models in Automation and Robotics - MMAR07, Szczecin, pp. 707-712.

J.Czeczot, P.Łaszczyk, M.Metzger. Experimental Verification of the B-BAC Methodology in the Application to the Control of the Electric Flow Heater. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Method and Models in Automation and Robotics - MMAR07, Szczecin, pp. 405-410.

T.Kłopot, P.Łaszczyk, M.Metzger. Dynamic Matrix Control for Heating Process. Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Method and Models in Automation and Robotics - MMAR07, Szczecin, pp. 417-420.

D. Choinski, M. Metzger, W. Nocon (2008) Application of flocculation control for mprovement of carbon and nitrogen removal in SBR process. Proceedings of the 4th IWA Specialized Conference on Sequencing Batch Technology SBR4, Rome, IWA publications, pp. 13-16.

Książki

M.Metzger: Modelling, simulation and control of continuous processes. Edition of Jacek Skalmierski Computer Studio. Gliwice, 2000. pp.1-314.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 1995-1996. Wydawnictwo I&D Gębka, Gliwice, 1997, pp.1-82.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 1997-1998. Wydawnictwo I&D Gębka, Gliwice, 1999, pp.1-106.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 1999-2000. Wydawnictwo I&D Gębka, Gliwice, 2001, pp.1-152.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 2001 - 2002. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2003, pp. 1-202.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 2003 - 2004. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005, pp. 1-189.

M.Metzger (ed) Institute of Automatic Control - Activity Report 2003 - 2004. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007, pp. 1-221.