Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych

 • Przeprowadzenie prac badawczych mających na celu oszacowanie potencjalnej poprawy efektywności energetycznej stacji przygotowania powietrza poprzez modyfikację systemu sterowania" - projekt naukowo-badawczy NB/312/RAu1/2018, na zlecenie SIMTECH AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA Sp. z o.o. Sp. k., 44-100 Gliwice, ul. Grażyny 5, październik-listopad 2018, dr inż. Michał Frątczak - kierownik projektu
 • „Weryfikacja możliwości wykorzystania wirtualnego rozruchu do optymalizacji systemów sterowania” - projekt naukowo-badawczy NB/266/RAU1/2017, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Bojkowska 37R, październik 2017-styczeń 2018, dr hab. inż. Jacek Czeczot - kierownik projektu
 • „Przeprowadzenie prac badawczych mających na celu opracowanie koncepcji, następnie wykonanie prototypu i uruchomienie pokazowego stanowiska wirtualnego rozruchu systemów sterowania procesowego” - projekt naukowo-badawczy NB/93/RAU1/2017, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Bojkowska 37R, kwiecień-czerwiec 2017, dr inż. Krzysztof Stebel – kierownik projektu.
 • Rozszerzenie współpracy badawczej nad sieciami przemysłowymi i algorytmami sterowania, POL-NOR Fundusz Współpracy Dwustronnej 02/010/FSR17/0051, FSR/39 /RAU1/2017, 21.08.2017-15.10.2017 dr inż. Tomasz Kłopot – kierownik projektu
 • „Przeprowadzenie wirtualnego rozruchu systemów sterowania wybranymi rzeczywistymi procesami technologicznymi na podstawie modeli matematycznych” - projekt naukowo-badawczy NB/24/RAU1/2017/501, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Szobiszowicka 1, luty-kwiecień 2017, dr inż. Tomasz Kłopot – kierownik projektu (praca realizowana w charakterze współwykonawcy przy projekcie POIR, finansowanym przez NCBiR)
 • „Przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu opracowanie metodyki oceny efektywności pracy urządzeń ultradźwiękowych” - projekt naukowo-badawczy NB/249/RAU1/2016/501 ZSI: 02/010/NB_16/0057 na zlecenie KMB Inwestko Sp. z o.o., Gliwice, ul. Łużycka 16, 2016-17, dr. inż. Piotr Skupin – kierownik projektu.
 • "Opracowanie modeli matematycznych wybranych rzeczywistych procesów technologicznych o małym i średnim stopniu złożoności, dla potrzeb wykorzystania ich przy wirtualnym rozruchu układów sterowania tymi procesami" - projekt naukowo-badawczy NB/1/RAu1/2016/501, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Szobiszowicka 1, styczeń-marzec 2016, dr inż. Piotr Łaszczyk – kierownik projektu (praca realizowana w charakterze współwykonawcy przy projekcie POIR, finansowanym przez NCBiR)
 • „Przeprowadzenie prac badawczych, mających na celu poprawę dynamiki układu dozowania oraz optymalizacji pracy kotła w elektrociepłowni” - projekt naukowo-badawczy NB/109/RAU1/2016 ZSI: 02/010/NB_16/0046 na zlecenie KMB Inwestko Sp. z o.o., Gliwice, ul. Łużycka 16, 2015-16, dr hab. inż. Dariusz Choiński – kierownik projektu.
 • "Analiza możliwości wykorzystania środowiska WinMOD do symulacji ciągłych procesów technologicznych w celu testowania układów sterowania takimi procesami" - projekt naukowo-badawczy NB-232/RAu1/2014, na zlecenie PROPOINT Sp. z o.o. Sp. k., Gliwice, ul. Szobiszowicka 1, listopad 2014 - styczeń 2015, dr inż. Tomasz Kłopot – kierownik projektu.
 • "Analiza modeli matematycznych umożliwiających sterowanie procesem wymiany ciepła w silnikach o spalaniu zewnętrznym" - projekt naukowo-badawczy NB-87/RAu1/2013 na zlecenie KMB Inwestko Sp. z o.o., Gliwice, ul. Łużycka 16, 2013, dr hab. inż. Dariusz Choiński – kierownik projektu.
 • „Eksperymentalne i symulacyjne badania zaawansowanego sterowania stymulacją procesów biotechnologicznych” - projekt Narodowego Centrum Nauki nr 2012/05/B/ST7/00096, lata 2013-2016, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Synteza i eksperymentalna weryfikacja sterowania ukierunkowaną stymulacją procesu biologicznego oczyszczania ścieków” - projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N514 471539, lata 2010-2012, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Strojenie, implementacja i praktyczna weryfikacja algorytmu sterowania B-BAC z uwzględnieniem aspektów intensyfikacji i efektywności sterowanych procesów” – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N514 146438, lata 2010 – 2012, dr hab. inż. Jacek Czeczot - kierownik projektu.
 • “Praktyczna realizacja i eksperymentalna weryfikacja opartej o systemy wieloagentowe integracji rozproszonych układów sterowania pilotażowymi procesami przemysłowymi” - projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N N514 296335, lata 2008-2010, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Hierarchiczny układ sterowania dla reaktora biotechnologicznego z osadem czynnym opisanego za pomocą modelu hybrydowego” – projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr N514 006 31/1739, lata 2006-2008. Dr inż. Witold Nocoń – kierownik projektu.
 • „Zastosowanie protokołu TCP/IP do transmisji sygnałów dla potrzeb automatyki” - projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 1521/T11A/2005/29, lata 2005-2006, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • “Praktyczna realizacja zaawansowanych algorytmów sterowania w rozproszonych systemach sterowania procesami rzeczywistymi” – projekt Komitetu Badań Naukowych nr. 4 T11A 019 24, lata 2003-2006, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Synteza i praktyczna weryfikacja algorytmów regulacji procesów nieliniowych z wykorzystaniem modeli fenomenologicznych” – projekt Komitetu Badań Naukowych nr 8 T11A 001 16, lata 1999-2001, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Commande adaptive des bioreacteurs a parametres repartis” - projekt realizowany w ramach programu POLONIUM (współpraca polsko-francuska),j finansowany przez Komitet Badań Naukowych i Ministere Francais des Affaires Etrangeres, nr 678/R99/R00- 99062, lata 1999-2000, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.
 • „Modelisation, simulation et commande des procedes de traitement des eaux”. projekt realizowany w ramach programu POLONIUM (współpraca polsko-francuska),j finansowany przez Komitet Badań Naukowych i Ministere Francais des Affaires Etrangeres, nr 6410/76410, lata 1996-1998, Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger - kierownik projektu.

 

Projekty finansowane ze środków własnych Politechniki Śląskiej na naukę

 • Ocena działania regulatora dpB-BAC (distributed parameter B-BAC) w kaskadowej strukturze sterowania prostym węzłem cieplnym. (dr hab. inż. J. Czeczot- kierownik zadania, mgr inż. M. Frątczak), BKM- 508 /RAU1/2017/20
 • Opracowanie i weryfikacja reguł strojenia dla regulatora ADRC (Active Disturbance Rejection Control) zredukowanego rzędu (dr hab. inż. J. Czeczot- kierownik zadania, mgr inż. P.Nowak), BKM- 508 /RAU1/2017/21
 • Analiza własności statycznych i dynamicznych hybrydowego reaktora egzotermicznego z symulowanym ciepłem reakcji. (prof. dr hab. inż. M. Metzger- kierownik zadania, mgr inż. M. Niedźwiedź), BKM- 508 /RAU1/2017/22
 • Modelowanie i analiza dynamiki ciągłego procesu fermentacji - analiza jakościowa układu oraz implementacja algorytmów regulacji dla wybranych procesów biologicznych (dr inż. P. Skupin), BKM- 508 /RAU1/2017/39
 • Algorytm sterowania dpB-BAC (distributed parameter B-BAC)- strojenie, praktyczna implementacja i analiza porównawcza w zastosowaniu do sterowania procesami wymiany ciepła. (dr hab. inż. Jacek Czeczot- kierownik zadania, mgr inż. Michał Frątczak), BKM /506/RAU1/2016/40
 • Strojenie i analiza własności regulacyjnych algorytmu ADRC z uwzględnieniem niedokładności modelowania ( dr hab. inż. Jacek Czeczot – kierownik zadania, mgr inż. Paweł Nowak), BKM /506/RAU1/2016/41
 • Badania porównawcze regulatorów predykcyjnych bazujących na fizykalnych modelach procesów. (prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger, mgr inż. Małgorzata Niedźwiedź), BKM /506/RAU1/2016/42
 • Analiza pracy oscylacyjnej ciągłego procesu fermentacji – wymuszanie i badanie własności oscylacyjnego trybu pracy dla wybranych procesów biologicznych (dr inż. Piotr Skupin- kierownik zadania, dr inż. Grzegorz Polaków ), BKM /506/RAU1/2016/49
 • Praktyczna weryfikacja algorytmu dpB-BAC (distributed parameter B-BAC) do sterowania płytowym wymiennikiem ciepła (dr hab. inż. Jacek Czeczot-kierownik zadania; mgr inż. Michał Frątczak), BKM /514/RAU1/2015/25
 • Praktyczne porównanie działania algorytmów ADRC, B-BAC oraz hB-BAC (higher order B-BAC) w zastosowaniu do sterowania nieliniowymi procesami o wyższych rzędach dynamiki. (dr hab. inż. Jacek Czeczot-kierownik zadania; mgr inż. Paweł Nowak), BKM /514/RAU1/2015/26
 • Agentowe algorytmy sterowania procesami przemysłowymi  (dr inż. Grzegorz Polaków), BKM /514/RAU1/2015/37
 • Stymulacja osadu czynnego zasilanego substratem o zmiennym składzie (dr inż. Piotr Skupin), BKM /514/RAU1/2015/38
 • Poprawa efektywności i intensywności przebiegu procesów przemysłowych poprzez zastosowanie regulacji predykcyjnej bazującej na nieliniowych modelach fizykalnych. (dr hab. inż. Jacek Czeczot, prof. Pol. Śl. - kierownik zadania, mgr inż. Michał Frątczak), BKM /524/RAU1/2014/23
 • Wykorzystanie nieliniowych obserwatorów zmiennych stanu w układach regulacji w celu intensyfikacji i poprawy efektywności przebiegu procesów przemysłowych (dr hab. inż. Jacek Czeczot, prof. Pol. Śl. - kierownik zadania, mgr inż. Paweł Nowak), BKM /524/RAU1/2014/
 • Badanie reakcji enzymatycznych z zastosowaniem nanokalorymetru w celu polepszenia jakości sterowania procesem biotechnologicznym (dr hab. inż. Dariusz Choiński – kierownik zadania, mgr inż. Małgorzata Niedźwiedź), BKM /524/RAU1/2014/25
 • Agentowe algorytmy sterowania tolerujące sytuacje awaryjne (dr inż. Grzegorz Polaków), BKM /524/RAU1/2014/35
 • Stymulacja pracy oscylacyjnej w procesach biologicznych (dr inż. Piotr Skupin), BKM /524/RAU1/2014/36
 • Pomiary entalpii mikroreakcji dla wspomagania bioreaktorów. (dr hab. inż. Dariusz Choiński- kierownik zadania , mgr inż. Małgorzata Niedźwiedź), BKM - 514/RAU-1/2013/17
 • Optymalizacja zużycia energii dla linii produkcyjnej na etapie projektowania za pomocą modelowania zużycia energii przez poszczególne komponenty. (dr hab. inż. Jacek Czeczot, prof. Pol.Śl.- kierownik zadania, mgr inż. Michał Frątczak), BKM - 514/RAU-1/2013/18
 • Weryfikacja dogmatu agentów programowanych w sterowaniu procesowym. (dr inż. Witold Nocoń- kierownik zadania, dr inż. Grzegorz Polaków), BKM - 514/RAU-1/2013/31
 • Badania pracy oscylacyjnej w bioreaktorach (dr inż. Piotr Skupin), BKM - 514/RAU-1/2013/30
 • System weryfikacji modelowania w oparciu o IEC 61131-3 (dr inż. Tomasz Kłopot), BKM - 514/RAU-1/2013/32
 • Sterowanie procesami przepływowymi o silnie zmiennych parametrach (prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger – kierownik zadania, mgr. nż. Witold Kłopot), BKM - 233/RAU-1/2012/16
 • Badania zaawansowanego sterowania procesami dystrybucji i wymiany ciepła (dr hab. inż. Jacek Czeczot prof. Pol. Śl. – kierownik zadania, mgr inż. Rafał Czubasiewicz), BKM - 233/RAU-1/2012/17
 • Badania pracy oscylacyjnej w bioreaktorach (prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger – kierownik zadania, mgr inż. Piotr Skupin), BKM - 233/RAU-1/2012/22
 • Kolaboratywny rozwój i eksploatacja układów sterowania (dr inż. Grzegorz Polaków), BKM - 233/RAU-1/2012/23
 • Zorientowana obiektowo implementacja algorytmów sterowania dla procesów biotechnologicznych (dr inż. Witold Nocoń), BKM - 233/RAU-1/2012/24
 • Metodologia strojenia regulatora  DMC dla obiektu nieminimalnofazowego (dr inż. Tomasz Kłopot), BKM - 233/RAU-1/2012/25
 • Badanie zaawansowanych metod sterowania procesami dystrybucji i wymiany ciepła (mgr inż. Rafał Czubasiewicz), BKM - 274/RAU-1/2011/6
 • Stymulacja pracy oscylacyjnej w bioreaktorach (mgr inż. Piotr Skupin), BKM - 274/RAU-1/2011/7
 • Sterowanie adaptacyjne zbiornikami o silnie zmiennych parametrach (mgr inż. Witold Kłopot), BKM - 274/RAU-1/2011/8
 • Metody sterowania ukierunkowaną stymulacją procesów w biotechnologii przemysłowej (dr inż. Witold Nocoń), BKM - 274/RAU-1/2011/17
 • Wykorzystanie technologii agentów mobilnych i systemów wieloagentowych w automatyce procesowej (dr inż. Tomasz Kłopot), BKM - 274/RAU-1/2011/18
 • Rozwój własnego sposobu transmisji rPDK w sieciach przemysłowych oraz jego zastosowania (dr inż. Grzegorz Polaków), BKM - 274/RAU-1/2011/19